Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2018. május 25-től

Maradjon velünk kapcsolatban a GDPR után is!

Tudta, hogy hamarosan életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (a GDPR)? Biztosan hallott már róla, de hadd adjunk Önnek rövid áttekintést arról, mit jelent ez majd Önnek.

Átlátható adatvédelem

A Teletál csoportban azon dolgozunk, hogy napról napra többet nyújthassunk ügyfeleinknek. Az ügyfeleink által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része ennek a munkánknak. Nagyon komolyan vesszük a magánszféra védelmét, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánszférájának tiszteletben tartása iránt, hiszen érdekünk, hogy minden cselekvésünknek az ügyfeleink álljanak a középpontjában.

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak.

Célunk, hogy átláthatóak legyünk ügyfeleink számára.

Biztosítjuk számukra, hogy tisztában legyenek a személyes adataik felhasználásáról annak érdekében, hogy még jobb és személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújthassunk számukra. Ez biztosítja azt, hogy 2018. május 25-ét követően is kapcsolatban maradhassunk Önnel.

1. A Teletál Ételfutár Kft. (továbbiakban: Teletál) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről. (átláthatóvá tegye személyes adatkezeléseit)

  1.1. Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy
 • mi jogosítja fel a Teletálat az adatok kezelésére (jogalap),
 • milyen adatokat kezelünk,
 • milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),
 • mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),
 • veszünk-e igénybe adatfeldolgozót,
 • kik ismerhetik meg az adatokat,
 • az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,
 • milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.

Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. A Teletál esetében sok célból kezeljük az adatokat. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásinkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják.

Mivel az érintettek a Teletál Ételfutár Kft.-vel valamilyen étel megrendelése, szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő információkata szolgáltatásokhoz, ügyekhez csoportosítva ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba lépnek.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Teletál által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhat az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például a honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban).

Fontosnak tartjuk felhívni Teletál részére adatot megadó személyek (adatközlők) figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2. ADATKEZELŐ

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Teletál az adatkezelő.

  Elérhetőségeink:
 • Nevünk: Teletál Ételfutár Kft.
 • Levélben: 2120 Dunakeszi, Sólyom u. 2.
 • Faxon:+36 27 54-2754, :+36 (1) 460-3663
 • E-mailben: info@teletal.hu
 • Telefonon:+36 (1) 460-3663, +36 (20/30/70) 460-3663
 • Személyesen:2120 Dunakeszi, Sólyom u. 2. ill. ételfutárainknál
Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.teletal.hu honlapon az Adatvédelem menüpont alatt.

3. A Teletál adatkezelései

Teletál regisztráció, saját profil kezelése

3.1. Mi jogosítja fel a Teletál ételfutárt az adatok kezelésére?

  Az ételek kínálatával, kiválasztásával, megrendelésével, házhoz szállításával- azaz az ételfutár szolgáltatásainkkal, a fenti tevékenységek végzésével a Teletál az érintettek személyes adatait az alábbiak alapján jogosult kezelni:
 • az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adatát megadja a Teletálnak, vagy átadja a futárnak azért, hogy számára a megrendelt étel kiszállításra kerüljön, az igényelt hírleveleket megkapja, a rendszer üzeneteket fogadni tudja [a GDPR alapján hozzájárulással)
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
3.2. Milyen adatokat kezelünk?
ADAT MILYEN CÉLBÓL
Érintett neve Étel megrendeléshez, kiszállításához, adatbázis üzemeltetéséhez
Érintett címe Étel megrendeléshez, kiszállításához adatbázis üzemeltetéséhez
Kiszállítási cím Étel megrendeléshez, kiszállításához
E-mail címe Regisztrációhoz
Jelszava Regisztrációhoz
Telefonszáma Étel megrendeléshez, kiszállításához
Megrendelt és kiszállított ételek Adatbázis építése, piackutatás, statisztika
Számlák azonosítói Számviteli kötelezettségek teljesítése

A megrendelt ételeket a Teletál a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 • A weboldalon, és a papír alapú megrendelőlapok segítségével a kiválasztott ételek megrendelése, és az érintettek elérése a kiszállítás érdekében, hírlevelek kiküldése, megrendelőlapok eljuttatása. Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megrendelt ételeket el tudjuk juttatni a megrendelőhöz.
 • A megrendelt ételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége. Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelések kiszállításához kapcsolódó fizetéseket, és igazolni tudjuk a kiszállításokat.
 • A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése. KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.
3.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól egyrészt arra az esetre, amikor is mint érintett megrendelő regisztrál a rendszerünkbe, ebben az esetben a megőrzési idő addig szól, amíg a megrendelő nem kéri a törlését, vagy ameddig a cég működik. A számlákhoz tartozó személyes adatok tekintetében a megőrzési idő 8 év, amelyet a számvitelről szóló törvény ír elő.

3.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Teletál szolgáltatásait az egész ország területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához egy az ún. Teletál csoporthoz tartozó társaság segítségével szállítjuk a megrendelőhöz. A kiszállításban közreműködő cég: a Food Transport Line Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Bagoly utca 6.) Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.

3.6. Történik-e adattovábbítás?

A bankkártyás és ún. Szép kártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé.

  Fizetési szolgáltatók:
 • CIB Bank Zrt.(1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.)
 • K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
 • MKB NYEK Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 23)

3.7. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Teletál csoport a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Teletál belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Teletál alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Teletál ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-86843/2015. számon megtörtént - "weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, weboldalon történő regisztráció, vásárlás, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, megkülönböztetése. a megrendelések teljesítése, a folyamat dokumentálása, kapcsolattartás megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján

4. Futárnál és telefaxon leadott rendelések 4.1. Milyen adatokat kezelünk?
ADAT MILYEN CÉLBÓL
Érintett neve Étel megrendeléshez, kiszállításához, adatbázis üzemeltetéséhez
Érintett címe Étel megrendeléshez, kiszállításához adatbázis üzemeltetéséhez
Kiszállítási cím Étel megrendeléshez, kiszállításához
Vevőszám Beazonosításhoz
Megrendelések adatai Beazonosításhoz, kiszállításhoz
Telefonszáma Étel megrendeléshez, kiszállításához
Megrendelt és kiszállított ételek Adatbázis építése, piackutatás, statisztika
Számlák azonosítói Számviteli kötelezettségek teljesítése

A megrendelt ételeket a Teletál a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

4.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 • A papír alapú megrendelőlapok segítségével a kiválasztott ételek megrendelése, és az érintettek elérése a kiszállítás érdekében, hírlevelek kiküldése, megrendelőlapok eljuttatása. Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megrendelt ételeket el tudjuk juttatni a megrendelőhöz.
 • A megrendelt ételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége. Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelések kiszállításához kapcsolódó fizetéseket, és igazolni tudjuk a kiszállításokat.
 • A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése. KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.
4.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól a megrendelői adatok tekintetében az utolsó papír alapú rendeléstől számított 5 év, a vásárlások adatai tekintetében a Számviteli törvény alapján nyolc év.

4.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Teletál szolgáltatásait az egész ország területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához egy az ún. Teletál csoporthoz tartozó társaság segítségével szállítjuk a megrendelőhöz. A kiszállításban közreműködő cég: a Food Transport Line Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Bagoly utca 6.) Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.

4.5. Történik-e adattovábbítás?

A bankkártyás és ún. Szép kártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé.

  Fizetési szolgáltatók:
 • CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u 4-14.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.)
 • Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

4.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Teletál a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Teletál belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Teletál alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Teletál ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az futárnál leadott rendelések adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87926/2015. számon megtörtént - " kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, ételrendelés futárnál leadott megrendelőlapon megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján VALAMINT A faxon leadott rendelések adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87927/2015. számon megtörtént - " kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, telefaxon leadott megrendelőlapon megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

5. Hírlevél

5.1. Milyen adatokat kezelünk?
ADAT MILYEN CÉLBÓL
Érintett neve Hírlevél küldése céljából
Érintett e-mail címe Hírlevél küldése céljából
Lakcím, Kiszállítási cím Hírlevél küldése céljából
Vevőszám Hírlevél küldése céljából
Hozzáhárulás Beazonosításhoz, Hírlevél küldése céljából

A Hírlevelet a Teletál a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

5.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

5.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a cég megszűnéséig.

5.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A hírlevél küldéséhez nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

5.5. Történik-e adattovábbítás?

A hírlevél küldéséhez nem történik adattovábbítás.

5.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Teletál a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Teletál belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Teletál alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Teletál ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-88982/2015. számon megtörtént - "hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, e-mail hírlevél küldése az érdeklődők részére az aktuális információkról, akciókról, dm tartalmú megkeresésé, személyre szóló ajánlatok készítése. " megnevezésű adatkezelést" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

6. Kapcsolatfelvétel a Teletállal ( ügyféllevelezés, telefonos beszélgetés)

Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a teletal.huweboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

6.1. Milyen adatokat kezelünk?
ADAT MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve Kapcsolattartás céljából
Érintett e-mail címe Kapcsolattartás céljából
Lakcím, Kiszállítási cím Kapcsolattartás céljából
Telefonszáma Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpont Beazonosításhoz
Vevőazonosító Beazonosításhoz

A kapcsolatfelvétel illetve a kapcsolattartás érdekében a Teletál a megadott személyes adatok kezelésével tudjateljesíteni.

6.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

6.3. Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatokat 1 évig tároljuk, utána törlésre kerülnek.

6.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

6.5. Történik-e adattovábbítás?

Nem történik adattovábbítás.

6.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Teletál a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Teletál belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Teletál alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Teletál ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87455/2015. számon megtörtént - "Teletál megrendeléssel kapcsolatos észrevételek, kifogások kezelése, szállítással, fizetéssel étellel kapcsolatos észrevételek kezelése megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

7. Állások adatbázisba való jelentkezés

7.1. Milyen adatokat kezelünk?
ADAT MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve Álláshirdetésre jelentkezés céljából
Érintett e-mail címe Álláshirdetésre jelentkezés céljából
Lakcím, Kiszállítási cím Álláshirdetésre jelentkezés céljából
Telefonszáma Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpont Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Önéletrajzban megadott adatai Beazonosításhoz, visszahíváshoz
7.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A Teletálnál betöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való részvétel, adatok adatbázisban való tárolása.

7.3. Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatokat 1 évig tároljuk, utána törlésre kerülnek.

7.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

7.5. Történik-e adattovábbítás?

Nem történik adattovábbítás.

7.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Teletál a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Teletál belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Teletál alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Teletál ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87960/2015. számon megtörtént - "weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

8. Teletál megrendelés összekészítés, ételszállítás

A Teletál telephelyein történik a megrendelt áruk előkészítése, rendszerezése, szortírozása és szállítása.

8.1. Milyen adatokat kezelünk?
ADAT MILYEN CÉLBÓL?
Érintett neve Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Érintett e-mail címe Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Lakcím, Kiszállítási cím Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Telefonszáma Beazonosításhoz, visszahíváshoz
Dátum, időpont Beazonosításhoz, Ételmegrendelés kiszállítása céljából
Vevőazonosító Beazonosításhoz, Ételmegrendelés kiszállítása céljából

A kapcsolatfelvétel illetve a kapcsolattartás érdekében a Teletál a megadott személyes adatok kezelésével tudjateljesíteni.

8.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelt árú kiszállítása, teljesítése, dokumentálása, fizetése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálása.

8.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A számviteli törvény alapján 8 évig.

8.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Teletál szolgáltatásait az egész ország területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához egy az ún. Teletál csoporthoz tartozó társaság segítségével szállítjuk a megrendelőhöz. A kiszállításban közreműködő cég: a Pannon Food Catering Kft, és a Food Transport Line Kft- (2120 Dunakeszi, Bagoly utca 6.) Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.

8.5. Történik-e adattovábbítás?

A Teletál szolgáltatásait az egész ország területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához egy az ún. Teletál csoporthoz tartozó társaság segítségével szállítjuk a megrendelőhöz. A kiszállításban közreműködő cég: a Food Transport Line Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Bagoly utca 6.) Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.

8.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Teletál a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Teletál belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Teletál alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Teletál ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87961/2015. számon megtörtént - "kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, a megrendelt ételek kiszállítása megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

9. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

10. Adatbiztonság

A Teletál szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

10.1. Szervezési intézkedések

A Teletálon belül szervezetileg elkülönül és egymástól független, az adatvédelmi, az informatikai biztonsági, a biztonsági és titokvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.
A Teletál informatikai fejlesztései megvalósítása során az informatikai biztonsági és az adatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében már a tervezési szakaszban kötelező a belső adatvédelmi felelős és az informatikai biztonsági szervezeti egység véleményének a kikérése.
A Teletál az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a szükséges és elégséges jogok elve, azaz a Társaság informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
Az informatikai rendszereink üzemeltetése így különösen az incidenskezelés, változáskezelés és fejlesztése során a nemzetközileg elfogadott módszerek, ajánlások figyelembe vételével járunk el. A belső működését a Teletál belső szabályozások útján is szervezi. A személyes adatok kezelését érintő folyamatok belső szabályozásairól mind a kialakításuk, mind a módosításuk esetében előzetesen ki kell kérni az adatvédelmi szakértő véleményét.
A Teletál minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni. Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

10.2. Technikai intézkedések

A Teletál az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.). Alkalmaz továbbá a Teletál páncélszekrényeket is.


A Teletál az adatokat az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket a Teletál elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.


A Teletál többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el.Az adatokat a Teletál redundánsan azaz több helyen tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.


Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.
Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.


A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.


A Teletál a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával.


11.Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

11.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

11.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

11.3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
 • mi az adatkezelés célja,
 • milyen személyes adatok érintettek,
 • kik a továbbított adatok címzettjei,
 • kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • mennyi a tárolási időtartam,
 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.
11.4. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Teletál indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

11.5. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
 • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
11.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a Teletál előzetesen tájékoztatja majd.

11.7. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

11.8.Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

11.9. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

11.10. Hol érhetem el a Teletálat, ha a jogaimmal szeretnék élni?

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

Nevünk: Teletál Ételfutár Kft.
Levélben: 2120 Dunakeszi, Sólyom u. 2.
Faxon: +36 27 54-2754
E-mailben:info@teletal.hu
Zelefonon: +36 (1) 460-3663
Személyesen: 2120 Dunakeszi, Sólyom u. 2. ill. ételfutárainknál.

Kapcsolódó tájékoztatás:

Teletál Ételfutár Jogi Közleménye